Билтен

Пријавите се за наш билтен и добијајте редовно вести како живе Срби са Косова и Метохије, коме је потребна помоћ и како можете помоћи. Пратите наше објаве у којима сликом и речима сведочимо косметску свакодневицу