ДОНАЦИЈЕ

Благослов за рад организације (PDF)Blessing for the work of humanitarian organization (PDF) Динарски жиро рачун код Комерцијалне банке: 205-266929-36 Динарски жиро рачун код Интеза банке: 160-6000000743964-30 ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ У ЕУРИМА ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ У ШВАЈЦАРСКИМ ФРАНЦИМА ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ У АМЕРИЧКИМ ДОЛАРИМА Хуманитарна организација Косовско ПоморављеКраља Петра бб, ПартешГњилане