ДОНАЦИЈЕ

Благослов за рад организације (PDF)

Blessing for the work of humanitarian organization (PDF)

Динарски жиро рачун код Комерцијалне банке:

205-266929-36

Динарски жиро рачун код Интеза банке:

160-6000000743964-30

PayPal

(Уколико желите да постанете месечни донатор на PayPal посетите линк)


Инструкције за уплату на девизни рачун:

SWIFT – BIC: KOBBRSBG
Name: NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Street: Svetog Save 14
City, Country: 11000 Belgrade, Republic of Serbia

IBAN/ Account Number: RS35205007080005129967
Company name: UDRUŽENJE H.O.KP
Street: KRALJA PETRA BB
City, Country: PARTEŠ, REPUBLIC OF SERBIA

 

Косовско Поморавље
Хуманитарна организација
Матични број: 28277369
ПИБ: 111343201

Краља Петра бб, 38251 Партеш
Гњилане, Косово и Метохија

 

Хуманитарна организација Косовско Поморавље је удружење грађана која је ослобођена од пореза по члану 44, став 1.1,2,3,4 закона о порезу на добит правних лица.
( „Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021)