ДОНАЦИЈЕ

Благослов за рад организације (PDF)

Blessing for the work of humanitarian organization (PDF)

Динарски жиро рачун код Комерцијалне банке:

205-266929-36

Динарски жиро рачун код Интеза банке:

160-6000000743964-30

Уколико вам је потребно, можете преузети налог за уплату:
- За Комерцијалну банку налог за уплату
- За банку Интезу налог за уплату

PayPal

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ У ЕУРИМА
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ У ШВАЈЦАРСКИМ ФРАНЦИМА
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ У АМЕРИЧКИМ ДОЛАРИМА

Косовско Поморавље
Хуманитарна организација

Краља Петра бб, 38251 Партеш
Гњилане, Косово и Метохија