ДОНАЦИЈЕ

Благослов за рад организације (PDF)

Blessing for the work of humanitarian organization (PDF)

Динарски жиро рачун код Комерцијалне банке:

205-266929-36

Динарски жиро рачун код Интеза банке:

160-6000000743964-30

PayPal

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ У ЕУРИМА

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ У ШВАЈЦАРСКИМ ФРАНЦИМА

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ У АМЕРИЧКИМ ДОЛАРИМА

Хуманитарна организација Косовско Поморавље
Краља Петра бб, Партеш
Гњилане