ИЗВЕШТАЈИ

Извештаји за 2019

Донатори за месец Мај

Донатори за месец Јун

Донатори за месец Јул

Донатори за месец Август

Донатори за месеце Септембар и Октобар

Донатори за месец Новембар

Донатори за месец Децембар

Извештаји за 2020 годину

Донатори за месец Јануар

Донатори за месец Фебруар

Донатори за месец Март

Донатори за месец Април

Донатори за месец Мај

Донатори за месец Јун

Донације за месец Јул

Донатори за месец Август

Донатори за месец Септембар

Донатори за месец Октобар

Донатори за месец Новембар

Донатори за месец Децембар

Извештаји за 2021 годину

Донатори за месец Јануар

Донатори за месец Фебруар

Донације за месец Март

Донације за месец Април

Донације за месец Мај

Донације за месец Јун